Защо да се регистрирате за достъп до обекти в BCC.bg?


Научете за всеки строителен обект в България още на етап проект! Разберете кои са инвеститорите и проектантите и техните контакти. Проследете обекта през етапите СМР и Разрешително за ползване. Разберете кои са строителите и консултантите и техните контакти.

Абонаментът за достъп до Регистъра Ви дава реален инструмент за ефективни продажби!

Чрез bcc.bg можете да проследите колко ефективно продава Вашата фирма и с кого работи конкуренцията Ви.

Достъпът до Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции Ви дава:

  1. Имената, телефоните и адресите на инвеститори и проектанти при въвеждане в системата на нов обект с виза за проектиране на територията на България.
  2. Изпреварваща информация за всеки нов строителен обект още от етап проект.
  3. Достъп до база от данни за строителния пазар, която ежедневно се актуализира с нови обекти, промяна на статус на обект, нови участници на пазара и други.
  4. Автоматично известяване по e-mail за всеки нов обект или промяна в статус (преход от един етап към друг) на строителен обект от системата.
  5. Възможност да продавате повече и по-ефективно на строително-инвестиционния пазар.
  6. Пълна информация за контрагентите Ви – инвеститори, архитекти, строители, консултанти и доставчици; кой какво прави в момента, в кои географски райони и градове. Свързаност на фирмите в съвместни проекти и дружества.
  7. Възможност да изготвяте обектовите си листи по региони и градове и типове обекти.