Списък с проекти


Информация за строителни обекти със следното функционално предназначение:

 • Жилищни сгради
 • Xотелски комплекси
 • Търговски сгради
 • Офис сгради
 • Промишлена сграда
 • Атракционни и спортни сгради
 • Специализирани сгради
 • Ваканционни селища

Информация за фирмите участници в проектите: инвеститор, проектант/архитект, строител, консултант, доставчик

Досие на проект


Досие на всеки строителен обект, включващо следните характеристики:

 • тип строителен обект
 • точно местоположение
 • функционално предназначение
 • вид строителство (ново или реконструкция)
 • настоящ етап (проект, строеж, завършени СМР / РП)
 • участници (инвеститор, проектант, строител, консултант, доставчици)
 • подробно описание на строителния обект, илюстративен материал за обекта (3D визуализации), етапи на изпълнение

Досие на фирма


Подробно досие на участниците в строително-инвестиционния процес за всеки обект, профил с тяхната бизнес активност и история, както и информация за тяхната специализация:

 • на база инвестиционно портфолио - по брой обекти, по РЗП
 • обща инвестиция в РЗП
 • географско разпределение на инвестициите по обеми РЗП
 • фирми, с които са работили по различни проекти
 • свързани фирми

Статистически анализ


 • разпределен по етапи - инвестиционно намерение, проект, строеж и завършени СМР/Акт 16
 • местоположение - област, населено място, квартал
 • функционално предназначение
 • времеви диапазон за различните етапи