Указател на строители и подизпълнители - ново строителство и реконструкции


Можете да разгледате база данни с 4 983 изпълнители (главни контрактори, строители и подизпълнители) по азбучен ред или по типове обекти, в които са участвали.

По Градове
По азбучен ред:

Регистрация

Регистрация като фирма

Регистрирайте Вашата фирма, ако желаете да обновите данните за компанията Ви в системата на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!


Регистрация за достъп до обектите

За да имате пълен достъп до 26 351 профила на всички участници в строително инвестиционния процес в България и актуална - ежедневно обновявана информация за 116 749 730 кв.м РЗП от които 24 857 241 кв.м в етап проект, 26 410 145 кв.м в етап строеж и 65 482 344 кв.м в етап завършени СМР и разрешително за ползване, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!