Услуги


Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции в България е единствената база данни, която Ви дава достъп в реално време до актуална информация за строително-инвестиционния пазар в страната.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции проследява всеки строителен обект ( ново строителство и реконструкции ) от етап инвестиционно намерение, през проект, строеж до завършени строително-монтажни работи и получаване на акт 16.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции поддържа единствената информационна база данни от всички участници в строително-инвестиционния процес в България - строителни компании, архитекти и проектантски бюра, консултанти, инвеститори и строителни предприемачи от 2003 г. до днес. Само в Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции можете да видите професионалните досиета на всеки един от тези участници в строително-инвестиционния пазар в България.

На регулярна база Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции подготвя анализи на строително-инвестиционния пазар в България, сравнителни отчети за нивата на ново строителство и активности по типове обекти: жилищна сграда/група, хотел/хотелски комплекс, търговска сграда, офис сграда/площи, промишлена сграда, атракционни и спортни сгради, специализирани сгради, ваканционно селище.