Декларация за поверителност

Болкан Кънсалтънси Център създаде тази декларация за поверителност, за да демонстрира твърдия ни ангажимент към неприкосновеността на личния живот. По-долу са описани практиките ни за събиране и разпространение на информация за този уебсайт: www.bcc.bg

 

Болкан Кънсалтънси Център ЕООД си запазва правото да променя тази политика по всяко време, като уведомява потребителите за съществуването на нова декларация за поверителност.

 

Болкан Кънсалтънси Център ЕООД зачита вашата неприкосновеност и се ангажира да го защитава чрез спазването на тези правила.

 

Тези правила описват вида информация, която можем да съберем от Вас или която може да ни предоставите, когато посещавате уеб сайта www.bcc.bg и нашите практики за събиране, използване, запазване, защита и оповестяване на тази информация. Моля, прочетете внимателно тези правила, за да разберете нашите правила и практики относно Вашата информация и как ще се справим с нея. Ако не сте съгласни с нашите правила и практики, вашият избор е да НЕ използвате нашия уебсайт.

 

Тези правила се отнасят за информацията, която събираме:

 

Събиране на данни

 

Съгласно Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR) личните данни се определят като: "Всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данните"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическото, физиологичното, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице ".

 

"Информация за използването" или "Данни за използването" е информация за онлайн активността на отделен човек, която само по себе си не идентифицира физическото лице, като тип на браузъра, операционната система, най-гледаните и посещаваните страници и връзки на нашия уеб сайт, изходните точки, броя на завършванията на формуляри, времето, прекарано на страниците, най-популярните ключови думи, използваните извън сайта, за да водят клиентите към уебсайта ни, информацията, събирана чрез "бисквитките", и други събития за устройството, като системна дейност, катастрофи и хардуерни настройки.

 

По принцип ние не считаме данните за използване като лични данни, тъй като данните за използването сами по себе си обикновено не идентифицира дадено лице. Личните данни и данните за използването могат да бъдат свързани заедно. Различните видове данни за използването също могат да бъдат свързани заедно и след като са свързани, могат да идентифицират отделно лице. Също така, някои данни за използването могат да бъдат лични данни съгласно приложимото законодателство.

 

Болкан Кънсалтънси Център ЕООД събира информация, която ни предоставяте, както и от използването на уебсайта и услугите. Информацията, която събираме и как я обработваме, зависи от начина, по който използвате и осъществявате достъп до уебсайта. Някои данни се събират автоматично чрез използването на "бисквитки" и други подобни инструменти за събиране на данни. Кликнете тук за повече информация относно използването на cookies от BCC.

   

Ние събираме информация от вас, когато Вие

 

Използвайте уебсайта:  Ние събираме лична информация и данни за използването от Вас, когато създавате профил, за да използвате някоя от услугите, свързвате се с нас за помощ или информация или по друг начин предоставете Вашата лична информация или желаете други услуги. Събираме информацията и съдържанието, които ни изпращате, когато въвеждате информацията си във формуляр на нашия уебсайт, изисквате допълнителна информация за дадена услуга и когато въвеждате коментари или изпращате преглед или жалба.

 

Свържете се със социалните медии чрез уебсайта:  Сайтът може да ви предложи възможността да използвате Facebook Connect или други социални медийни услуги (колективно "Социални медии") във връзка с определени услуги. Когато осъществите достъп до услугите през вашия Facebook или друг профил в социалните медии, в зависимост от настройките за поверителност, услугите могат да имат достъп до информацията, която сте предоставили на платформата за социални медии. Можем да използваме тази информация за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност или по времето, когато информацията е събрана.

 

Данни за използването:  Също така автоматично събираме данни за използването, когато взаимодействате с уебсайта. Всеки път, когато използвате уебсайта или услугите, използваме информацията за местоположението от мобилното Ви устройство или браузъра, за да приспособяваме услугите и практическата работа към уебсайта ни към вашето местоположение.

   

Информацията, която събираме чрез автоматичните технологии за събиране на данни.

 

Докато се движите и взаимодействате с нашия уебсайт, можем да използваме автоматични технологии за събиране на данни, за да събираме определена информация за вашето оборудване, действия и браузъри, включително:

   

Също така може да използваме тези технологии, за да събираме информация за Вашите онлайн дейности с течение на времето и през уеб сайтове на трети страни или други онлайн услуги (проследяване на поведението). 

 

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не включва лична информация, но можем да я запазим или да я свържем с личната информация, която събираме по друг начин или получаваме от трети страни. Това ни помага да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, включително като ни позволи да:

 

Технологиите, които използваме при автоматичното събиране на данни, могат да включват:

"Бисквитки" (или бисквитки на браузъра).  "Бисквитката" е малък файл, поставен на твърдия диск на вашия компютър. Можете да откажете да приемате бисквитки на браузъра, като активирате подходящата настройка в браузъра си. Ако обаче изберете тази настройка, може да сте в състояние да получите достъп до определени части от нашия уебсайт. Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да откаже "бисквитките", нашата система ще издава "бисквитки", когато насочвате браузъра към нашия уебсайт.

 

Flash Cookies.  Някои функции на нашия уебсайт могат да използват локални съхранявани обекти (или "бисквитки с Flash"), за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания и навигация до, от и на нашия уебсайт. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра, каквито се използват за бисквитките на браузъра.

 

Уеб маяци.  Страниците на нашия уебсайт и нашите електронни писма могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани още ясни gifs, пикселни маркери и gifs с един пиксел), които позволяват на компанията например да преброи потребителите, които са посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани статистически данни за уебсайта (например записване на популярността на определено съдържание на уебсайтове и проверка на целостта на системата и сървъра).

 

Ние не събираме лична информация автоматично, но можем да обвържем тази информация с лична информация за вас, която събираме от други източници или която ни предоставяте.

 

Използване от трети страни на "бисквитки" и други технологии за проследяване

 

Някои съдържания или приложения, включително реклами, в уебсайта се обслужват от трети страни, включително рекламодатели, рекламни мрежи и сървъри, доставчици на съдържание и доставчици на приложения. Тези трети страни могат да използват "бисквитки" самостоятелно или заедно с уеб маяци или други технологии за проследяване, за да събират информация за Вас, когато използвате нашия уебсайт. Информацията, която събират, може да бъде свързана с личната Ви информация или те могат да събират информация, включително лична информация, за Вашите онлайн дейности с течение на времето и между различни уебсайтове и други онлайн услуги. Те могат да използват тази информация, за да Ви предоставят реклами, основани на интереси (поведенчески), или друго насочено съдържание.

Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате въпроси относно реклама или друго насочено съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.

   

Как се използва информацията ви

 

Ние използваме Личната информация, която събираме, за да работим, подобряваме и персонализираме Уебсайта и услугите, включително да предоставяме обслужване на клиентите, да персонализираме нашия маркетинг, да откриваме, предотвратяваме и смекчаваме измамни или незаконни дейности. Съгласявате се, че може да използваме личната Ви информация, както следва:

Правна основа за обработката на лична информация от жители на ЕИП

 

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство (ЕАОС), обработването на Вашата лична информация ще бъде легитимирано както следва: Винаги, когато изискваме Вашето съгласие за обработването на Вашата лична информация, това обработване ще бъде оправдано съгласно чл. 6, ал. 1, т. (а) от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"). Тази статия в GDPR описва, когато обработката може да се извърши законно.

Ако обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнение на договор между Вас и Болкан Кънсалтънси Център ЕООД или за предприемане на преддоговорни стъпки по Ваша молба, тази обработка ще се основава на GDPR Член 6, параграф 1, буква б). (Б). "). Ако тези данни не бъдат обработени, Болкан Кънсалтънси Център ЕООД няма да може да изпълни договора с Вас.

Когато обработката е необходима, за да спазим правно задължение, ние ще обработваме Вашата информация въз основа на GDPR член 6 (1) т. (в), например спазването на законодателството в областта на трудовото право.

И когато обработката е необходима за целите на законните интереси на Болкан Кънсалтънси Център ЕООД, тази обработка ще бъде извършена в съответствие с GDPR член 6, параграф 1, буква б). (е), например за откриване на измами.

 

Разкриване на информация

 

Можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира никого, без ограничения.

Може да разкриваме лична информация, която събираме или предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност:

 

Къде съхраняваме Вашите лични данни

 

Данните, които събираме от Вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в Република България.  Болкан Кънсалтънси Център ЕООД ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират надеждно и в съответствие с тази политика за поверителност. Цялата информация, която предоставяте на Болкан Кънсалтънси Център ЕООД, се съхранява на защитени сървъри. Когато сте избрали парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия сайт, Вие сте отговорни запазването на тази парола да бъде поверително. Моля Ви да не споделяте паролата с никого. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашия сайт; всяко предаване е на Ваш собствен риск, след като получим Вашата информация.

 

Достъп и коригиране на информацията ви

Ако желаете да потвърдите, че Болкан Кънсалтънси Център ЕООД обработва личните Ви данни или да имате достъп до личните данни, които Болкан Кънсалтънси Център ЕООД може да има за Вас или имате други въпроси, моля свържете се с нас чрез support at bcc dot bg.

 

Можете също да поискате информация чрез нашите контакти за: целта на обработката; категориите на съответните лични данни; кой друг извън Болкан Кънсалтънси Център ЕООД може да е получил данните от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД; какъв е източникът на информацията (ако не я предоставите директно на Болкан Кънсалтънси Център ЕООД); къде се съхраняват личните данни и колко време ще се съхраняват. Имате право да коригирате (поправите) записа на Вашите лични данни, поддържани от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД, ако това е неточно. Можете да поискате от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД да изтрие тези данни или да прекрати обработването им, при определени изключения. Можете също така да поискате от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД да бъдат допълнени или актуализирани Вашите лични данни или да бъдат трансформирани в анонимни формати или да блокирате всички данни, които се извършват в нарушение на закона. Можете да оттеглите съгласието си за обработката на лични данни или по-нататъшната обработка на лични данни от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД по всяко време. Можете също така да поискате Болкан Кънсалтънси Център ЕООД да прекрати използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до съответния орган за защита на данните, ако имате притеснения относно това, как Болкан Кънсалтънси Център ЕООД обработва Вашите лични данни. Когато е технически възможно, Болкан Кънсалтънси Център ЕООД - по Ваша молба - ще предостави Вашите лични данни или ще ги предаде директно на друг администратор. Имате право да получавате личните си данни в структуриран и стандартен формат.

 

Разумният достъп до Вашите лични данни ще бъде предоставен безвъзмездно на членовете на Болкан Кънсалтънси Център ЕООД, присъстващите на събитие на Болкан Кънсалтънси Център ЕООД и други при поискване от Болкан Кънсалтънси Център ЕООД 

Ако достъпът не може да бъде предоставен в разумен срок.

Ако по някаква причина достъпът бъде отказан, Болкан Кънсалтънси Център ЕООД ще даде обяснение защо достъпът е отказан.

 

Можете да прегледате и промените личната си информация, като влезете в уебсайта и посетите страницата на потребителския профил на профила си. Може да се свържете и с нас, за да поискате достъп до, коригиране или изтриване на всяка лична информация, която сте ни предоставили.

 

Болкан Кънсалтънси Център приема за лични данни (ИД) следните форми , когато се изисква информация за Вашите лични данни:<бр> [Паспорт, свидетелство за правоуправление, свидетелство за раждане, сметна услуга (от последните 3 месеца) и т.н.]

   

Въпроси, притеснения или жалби

 

Ако имате въпроси или притеснения относно това известие за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: support at bcc dot bg