Досие за изпълнител
Инженерни Системи ООД


Назад
За фирмата

Централен офис
Град София
Адрес жк. Младост 2, бл. 218А
Лице за контакт Хараланов Христин, Гюров Анатоли
Телефон +359 882 040 207
email office@engsys.bg
Web www.engsys.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 11/2006 - 06/2024

  На база изпълнени обекти

  Общо изпълнени строителни работи

  Географско разпределение по обеми (РЗП)


Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Инженерни Системи ООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Инженерни Системи ООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъп до BCCУказател на Изпълнителите в България