Досие за изпълнител
Инженерни Системи ООД


Назад
За фирмата

Описание

ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ ООД е строителна компания, която осигурява високо качество на продукта и надеждно обслужване на клиента. Дейността на фирмата обхваща широк спектър от услуги в изграждане на ново строителство и реконструкция на сгради и съоръжения в индустриален и търговски сектор. Опитът, натрупан през годините, ни помага да изградим цялостен подход и стратегия за реализация на новите проекти, като предлагаме комплексни услуги, обхващащи различните етапи на строителство – планиране, управление, реализация “до ключ.


Централен офис
Град София
Адрес бул. Витоша 40, ет.2, ап.3
Лице за контакт Хараланов Христин, Гюров Анатоли
Телефон +359 882 040 207
email office@engsys.bg
Web www.engsys.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 11/2006 - 12/2023

  На база изпълнени обекти

  Общо изпълнени строителни работи

  Географско разпределение по обеми (РЗП)


Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Инженерни Системи ООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Инженерни Системи ООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъп до BCCУказател на Изпълнителите в България