Досие за Доставчик
Фероком АД


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес ул. Рогошко Шосе 5, Пловдив 4000
Лице за контакт Николай Виранев
Телефон 032 969 138, +359 888 002 248
Факс 032 941 484
Email vasileva@acima.bg
Уебсайт http://ferocom.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 05/2014 - 12/2021

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Фероком АД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Фероком АД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред