Досие за Доставчик
Рьофикс ЕООД


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес ул. Спартак 10, Септември 4490
Лице за контакт Красимир Христов
Телефон +359 34 405 900
Факс +359 34 405939
Email office.septemvri@roefix.com
Уебсайт www.roefix.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 02/2005 - 12/2022

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Рьофикс ЕООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Рьофикс ЕООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред