Досие за Доставчик
Интеза ООД


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес София 1309, Централен офис: ул. Кукуш №1
Лице за контакт Ива Стоянова
Телефон +359 2 82 11 442
Факс
Email info@intesa.bg
Уебсайт http://www.intesa.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 04/2004 - 12/2022

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Интеза ООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Интеза ООД , която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред