Статистика и Анализи

Строителството достига пик през 2022 г.

10.02.2023

Индустрията отбелязва рекордна за строителството година. През 2022 започнатите площи на всички типове сгради са нараснали с 14,92%. Общо за периода изминалата година са стартирани над 7 611 313 кв. м разгъната застроена площ, което е увеличение с близо 1 млн. кв. м, спрямо същия период на 2021 г. Темповете на нарастване се запазват и през 2022 година се отчита рекорден по обем строителство за последните 14 години. Все пак не достигат още малко над 2 млн. кв. м, за да се премине върховата за сградното строителство - 2007 г., когато е стартирана реализацията на 9,7 млн. кв. м.

Жилищно строителство продължава да е най-значимият сегмент и основен двигател на големите ръстове през последните, години. Този сегмент формира 73% от общите стартирани кв. м площ за 2022 г. Този тип строителство достига ръст от 23,43%, на преминали в етап строеж площи. Общо са отчетени нови 5 753 542 кв. м РЗП или с 1 092 226 кв. м повече от 2021 г. 


След 2020 г. се появи силен импулс в сектора на логистиката и необходимостта от повече и по-качествени индустриални площи. На тази база, промишлените и складови сгради, които са и втория по големина сегмент, е отчетен ръст от 5,17% за 2022 г Стартирани са сгради с разгъната застроена площ от 1 188 438 кв. м, или с 58 466 кв. м повече от 2021 г. Индустриалните проекти са изключително важни за страната, защото имат много по-голяма и по-дългосрочна добавяне стойност към икономиката на България.


Пандемията оказа изключителен негативен  ефект при търсенето и ползването на офис площи, промени работните навици и съвсем закономерно доведе спад на строителство на нови бизнес сгради.  Намалението, ако сравняваме 2019 и 2022 г достига до 79,90% . Все пак през миналата година се наблюдава раздвижване на инвестиционната активност. Стартираните офиси са 90 456 кв. м или с 4,37% ръст за годината. 

 

По време на пика на пандемията, не по-малък трус преживя и туристическия бранш, отразявайки се негативно на строителството и модернизацията на хотели. За изминалата година намаление на започнати хотелски площи достига до 34,69%.  Общия стартирал обем, за периода e 73 654 кв. м, което е с близо 40 хил кв. м по-малко, спрямо за същия период на 2021 г. Въпреки това очакванията са, че през 2023 г ще има повишение на тези данни, поради наличието на значителен брой предстоящи проекти.

 

Жилищата от типа втори дом също се повлияха от настъпилите промени в икономическата и политическата среда, като се отчита повишен интерес към покупка на такива имоти. Това закономерно доведе до увеличение с 12,31% на започнатото строителство, като стартиралите ваканционни площи са 180 154 кв. м. Безспорно пандемията накара хората да търсят дом извън големите градове, но в същото време в едни от най-силните за този тип строителство години между 2005 и 2007 се реализираха по близо 2 млн. кв. м на година. Което показва колко далече е този сегмент от най-добрите си периоди.

 

Промените, които настъпиха преди 3 години, реорганизираха и пазара на търговските площи. Продължава силният инвестиционен интерес към изграждане на търговски паркове, което води до ръст от 37,31% за 2022 г. Стартирали са общо 387 328 кв. м, като това се явява най-големият обем от 2011 г. досега.

 

Специализираните и публични сгради намаляват с 13,19% и достигат 121 195 кв. м. 

 

Площите на атракционните и спортните сгради бележат спад с 66,11% и обща стартирана площ - 17 092 кв. м.


За последните 72 часа

20  строителни обекта,
добавени в базата данни