Национален Регистър за
Ново Строителство и Реконструкция

Споделете в социалните мрежи

Текуща месечна класация М2 на Националния Регистър за Ново Строителство и реконструкции – BCC.bg

Инвеститор Август 2017
1 Министерство на Правосъдието РЗП: 28800 кв.м Обекти: Административен комплекс за СРС и СРП – преустройство и доизграждане
2 П и К Груп Созопол РЗП: 18000 кв.м Обекти: Аквапарк Нептун Созопол
3 БСР София РЗП: 17691 кв.м Обекти: София 1 бизнес комплекс – сграда 4
Проектант Август 2017
1 Архид РЗП: 28800 кв.м Обекти: Административен комплекс за СРС и СРП – преустройство и доизграждане
2 АС-Илиев РЗП: 17691 кв.м Обекти: София 1 бизнес комплекс – сграда 4
3 БЛК Аркитектс РЗП: 17691 кв.м Обекти: София 1 бизнес комплекс – сграда 4
Изпълнител Август 2017
1 Консорциум РСРП - София РЗП: 28800 кв.м Обекти: Административен комплекс за СРС и СРП – преустройство и доизграждане
2 Комплектстрой РЗП: 18000 кв.м Обекти: Аквапарк Нептун Созопол
3 Кордеел България РЗП: 17691 кв.м Обекти: София 1 бизнес комплекс – сграда 4


„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.

При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.