Национален Регистър за
Ново Строителство и Реконструкция

arrow Услуги

Националният Регистър за Ново Строителство и реконструкции в България е единствената база данни, която ви дава достъп в реално време до актуална информация за строителния и инвестиционния пазар в страната.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции проследява всеки строителен обект ( ново строителство и реконструкции ) от етап инвестиционно намерение, през проект, строеж до или завършени строително-монтажни работи и получаване на акт 16.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции поддържа единствената информационна база данни от всички участници в строително-инвестиционния процес в България. Строителни компании, архитекти и проектантски бюра, консултанти, инвеститори и строителни предприемачи от 2003 г до днес. Само в Националния Регистър за Ново Строителство и реконструкции можете да видите професионалните досиета на всеки от тези участници в строителния пазар на ново строителство и реконструкции в България.

На регулярна база Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции подготвя анализи на строителния и инвестиционен пазар в България, сравнителни отчети за нивата на ново строителство, и активности по типове обекти: жилищна сграда/група, хотел / хотелски комплекс, търговска сграда, офис сграда / площи, промишлена сграда, атракционни и спортни сгради, специализирани сгради, ваканционно селище.