Национален Регистър за
Ново Строителство и Реконструкция


arrow Регистрация като фирма: Стъпка 1 - Избор на пакет услуги

Какво включва пакета?

  Чирак Калфа Майстор
Приоритет при търсене Излизат след пакет Калфа Излизат след пакет Майстор Излизат първи при търсене по категории 
Показване при търсене по градове (брой градове) 3 10 10
Лого Да Да Да
Име, лице за контакт, web сайт, e-mail Да Да Да
Адрес, телефон Да Да Да
Разширено описание
(брой символи)
До 1 000 символа До 2 500 символа До 2 500 символа
Продукти/услуги - представяне
(Име, снимка и описание до 500 символа)
5 продукта 20 продукта 50 продукта
Референтни обекти
(включване на Вашите значими сроителни проекти, по които сте работили и имате референция)
3 обекти 10 обекти неограничен
Категории услуги
(в който да се вижда вашата фирма)
4 категории 7 категории 10 категории
English version of company profile Да Да Да
Банер реклама – 299,00 лв./година По избор По избор По избор
Банер рекламата представлява банер съдържащ изображение, името на компанията и кратко описание, който се сменя на ротационен принцип с банерите на всички регистрирани за услугата. Банерът е видим в списъка с фирми по категория, име и град.
ВИП Банер реклама – 799,00 лв./година По избор По избор По избор
ВИП Банер рекламата представлява банер съдържащ изображение, името на компанията и кратко описание, който се сменя на ротационен принцип с банерите на всички регистрирани за услугата, Банерът е видим в начална страница на вашия тип фирма Указателя, както и в списъка с фирми по категория, име и град.
Отстъпка за ползване на други пакети в bcc.bg 15.00% 20.00% 30.00%
Абонамент за 12 месецa 170.04 лв. 399.96 лв. 699.96 лв.
Абонамент за 36 месецa (20% отстъпка) 408.10 лв. 959.90 лв. 1679.90 лв.

Конфигурация на абонамента

Продължителноста
Банер реклама
Имам код за отстъпка
Крайна цена Чирак

170.04 лв.

Калфа

399.96 лв.

Майстор

699.96 лв.Забележка: Посочените цени са без включен ДДС