Национален Регистър за
Ново Строителство и Реконструкция

Статистика и Анализи:
 

29.05.2017:
Строителството има 19% ръст за първото тримесечие на 2017 г.

 

През първите три месеца на 2017, според данни на BCC.bg, в България са стартирани с 18,92% по-голям обем площи, спрямо същия период на 2016 година. Общият обем възлиза на 959 832 кв. м разгъната застроена площ.

 

Основната причина за увеличението се дължи на три от сегментите – жилищни, офисни и промишлени сгради. При жилищното строителство се отчита ръст от 3,21%за цялата страна. Общият обем започнати нови жилищни площи е 570 974 кв. м. Най-значим принос в този сегмент се дължи на Варна и Пловдив.

За първото тримесечие на 2017 г. стартиралото строителство в София е намаляло с 0.54%. Причината за това се дължи, както на необичайно студената зима в началото на годината, така и на забавянето на издаване на строителни разрешения за редица мащабни проекти в един от най-големите столични райони. Редно е да се спомене, че само за месец април 2017 г. обемът на стартирани кв. м РЗП в София е по-голям от колкото за разглежданото първо тримесечие на 2017.

Новостартираните офис площи също бележат увеличение, като то е в размер на 108,24% с близо 130 000 кв. м РЗП. Близо 80% от тях са в София-град.

Другият тип сгради влияещи значително върху общия обем са промишлените и складови обекти. При този тип сгради има ръст от 42,01% и обем от 129 442 кв. м.

Търговските и хотелските сгради също имат значителен ръст, като достигат съответно 100,47% и 278,17%.

Слабо остава строителството на спортни и атракционни комплекси. Това разбира се обуславя най-вече от приключилото финансиране по европейските програми.

Подобни са и причините за спада от -68,37% и при специализираните, тоест публични, училищни, болнични сгради.

През първото тримесечие на 2016, се наблюдава лек ръст при строителство ваканционните сгради, като се отчита увеличение от 1,34% и обем от 27 236 кв. м разгъната застроена площ.

 

Динамика на започнатите нови строително-монтажни работи в страната през първото тримесечие на 2016 и 2017 г. Данните са на база стартиралото строителство в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg.

 

_______________________________

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bgе най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 13 години дейност в регистъра има над 14500 проекта, нad8000 профила на инвеститори, 2500 профила на проектанти, 3600 профила на изпълнители и 784 профила на консултанти.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкция се поддържа от Болкан Кънсалтънси Център - консултантска организация, специализирана в сферата на информационното и маркетингово обезпечаване на строително-инвестиционният пазар и пазара на недвижими имоти.

Нашата мисия е да предоставим възможно най-добрите В2В услуги и ресурси на пазара на инвестиции и недвижими имоти на регионално и на международно ниво. Ние се стремим да налагаме нови стандарти, да удовлетворяваме и надминаваме очакванията на нашите клиенти и партньори.


 
 
Последна актуализация:
 
18 строителни обекта,
добавени в базата данни
 
 
Вход в регистръра:
   
 

Baumit

Банка ДСК

Sika

Etem


BCC