arrow Допълнителна информация
BCC.bg Data Ви дава възможност за систематизиране и анализиране на следните видове информация:
screenshot

1. Справки за различните видове строителни обекти в етап:

 • Инвестиционно намерение
 • Проект
 • Строеж
 • Завършени СМР / РП
screenshot

2. Информация за строителни обекти със следното функционално предназначение:

 • Жилищни сгради
 • Xотелски комплекси
 • Търговски сгради
 • Офис сгради
 • Промишлена сграда
 • Атракционни и спортни сгради
 • Специализирани сгради
 • Ваканционни селища
screenshot

3. Досие на всеки строителен обект, включващо следните характеристики:

 • тип строителен обект
 • точно местоположение
 • функционално предназначение
 • вид строителство (ново или реконструкция)
 • настоящ етап (проект, строеж, завършени СМР / РП)
 • участници (инвеститор, проектант, строител, консултант)
 • подробно интериорно описание на строителния обект илюстративен материал за обекта (3D визуализации)
screenshot

4. Подробни досие на участниците в строително-инвестиционият процес за всеки всеки обект, профил с тяхната бизнес активност и история и информация за тяхната специализация:

 • на база инвестиционно портфолио - по брой обекти и по РЗП
 • обща инвестиция в РЗП
 • географско разпределение на инвестициите по обеми РЗП


РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА