arrow Виртуална разходка


Натиснете върху визуализацията, за да разгледате демо на BCC.bg Data.
arrow Oще 7 причини да се регистрирате за достъп до базата данни на
BCC.bg Data

Абонаментът за достъп до базата от данни за пазара - BCC.bg Data - ви предоставя:

  1. Подробни профили за инвеститорите, проектантите, строителите и консултантите на всеки обект, тяхната бизнес активност и история
  2. Справки за различните видове сгради, които са в етап: проект, строеж, завършени СМР/РП
  3. Актуална информация за строителни обекти със следното предназначение: жилищно строителство, търговски площи, офис площи, индустриални площи, атракционни, ваканционни и специализирани сгради и хотели и хотелски комплекси
  4. Актуална информация за всеки строителен обект, включващо следните характеристики: вид сграда, местоположение, функционално предназначение, етап, инвеститор, проектант, строител, консултант, описание на обекта, илюстративен материал и т.н.
  5. Подробна информация за всеки строителен обект във всеки квартал на всяко населено място в България.
  6. Възможност за изготвяне на статистически и сравнителни анализи
  7. Точна и актуална информация относно регионите с ръст на пазара и типовите обекти в тях